Afstandseleren voor gevorderden

Een praktijkvoorbeeld uit Klasse van Sara Frederix.

Items die in dit artikel worden belicht en gefileerd met geïntegreerde webkoppelingen:

 1. Spreekopdracht
  • Tricider om te discussiëren
  • Google Presentatie met een vraag-antwoordtool
  • Flipgrid
 2. Groepswerk
  • Ieders bijdrage opvolgen via Google Drive, OneDrive of DopboxPaper
  • Mindmaps maken, bv. met Coggle of CMapTools
  • Uitwisselen in een breakout room, met BlackBoard Collaborate, Zoom of BigBlueButton
  • Samen plannen, bv. met Trello of MS Teams
 3. Interactie
  • Vraag en antwoord, via Mentimeter of PollEverywhere
  • Een leerpad uitwerken, eerder in teamverband
 4. Differentiatie
  • Gepersonaliseerd leren aan de hand van persoonlijke data-analyse, de vermoedelijke droom van het toekomstige onderwijs
  • Aanpak aan de hand van geïntegreerde software, bv. Moodle of Canvas
  • Hands-on-aanpak, met bv. H5P of Bookwidgets. Effectmeting kan dan ook, met ‘Exit Ticket’

KlasCement helpt mee

Hoe hou je het overzicht, wanneer je op zoek bent naar digitaal en/of innoverend leermateriaal dat je geïntegreerd wil inzetten in je lespraktijk?

Je kan de leermiddelen op KlasCement selecteren via zoekvelden en categoriseren in favorietenmappen. Mappen die in het kader van deze website een handje toesteken zijn onder meer:

Ook themagericht zoeken via KlasCement biedt heel wat inspiratie.
Een selectie van gerelateerde thema’s:

Snuister verder in de thema’s als je specifiek wil filteren op een onderwijsniveau, zoals basisonderwijs, secundair onderwijs, NT2, zorg…

TienSTAPPENplan

Wat leren we van andere ervaringen bij de digitale transformatie van de lespraktijk?

https://www.linkedin.com/pulse/10-steps-go-digital-your-teaching-times-crisis-till-winkler

Kort

 1. Bepaal de leerdoelen
 2. Ontwikkel de leerinhoud
 3. Configureer je leeromgeving
 4. Geef je online leercursus

Ook dit onderzoeksartikel volgt tien richtlijnen voor online onderwijs

https://psyarxiv.com/qdh25/

Visie en plan van aanpak

GO21 (Governance 21st Century Skills): ontwikkel een gedeelde visie en een strategisch plan voor blended learning.

Om een transitie te realiseren kan je aan de slag met ‘De Quickscan’, een zelfevaluatie-instrument om op systematische wijze het beleid rond blended learning in kaart te brengen.
De bekomen matrix laat je toe een actieplan op te maken en pijnpunten systematisch te remediëren.